ورود
ابوالقاسم حالت

زندگینامه استاد ابوالقاسم‌ حالت‌ شاعر، مترجم‌ و محقق‌ توانای‌ معاصر در سال‌ 1298 هجری‌شمسی‌ در تهران‌ به‌ دنیا آمد. وی‌ پس‌ از تحصیلات‌ مقدماتی‌ و متوسطه‌ به‌ استخدام‌ شرکت‌ نفت‌ ایران‌ درآمد و تا زمان‌ بازنشستگی‌ در خدمت‌ این‌ سازمان‌ بود. ابوالقاسم‌ حالت‌ در جوانی‌ به‌ فراگیری‌ زبان‎های‌ عربی‌ و انگلیسی‌ و فرانسه‌ پرداخت‌ و از سال‌ 1314 ه.ق‌ به‌ شعر و شاعری‌ روی‌ آورد و به‌ سرایش‌ شعر در قالب‌ کهن‌ و تذکره‌ نویسی‌ همت‌ گماشت‌. دیوان‌ حالت‌ که‌ مشتمل‌ بر قطعات‌ ادبی‌، مثنوی‌ ها، قصاید، غزلیات‌ و رباعیات‌ است‌ خودنمایانگر عمق‌ دانش‌ ادبی‌ این‌ محقق‌ است‌. وی‌ از سال‌ 1317 همکاری‌ خود را با مجله‌ معروف‌ فکاهی‌ توفیق‌ آغاز کرد و بحر طویل‌های‌ خود را با امضای‌ هدهد میرزا و اشعارش‌ را با اسامی‌ مستعار خروس‌ لاری‌، شوخ‌، فاضل‌ ماب‌ و ابوالعینک‌ به‌ چاپ‌ می‌رساند.حالت‌ در آن‌ سالها با نشریات‌ امید، تهران‌ مصور و پیام‌ ایرانی‌ نیز همکاری‌ داشت‌ و ملک‌الشعرا بهار او را به‌ کنگره‌ نویسندگان‌ ایران‌ دعوت‌ نمود. حالت‌ در زمینه‌ موسیقی‌ اصیل‌ ایرانی‌ نیز فعالیت‌ داشت‌ و سراینده‌ نخستین‌ سرود جمهوری‌ اسلامی‌ بود. وی‌ پس‌ ازانقلاب‌ اسلامی نیز علیرغم‌ کهولت‌ سن‌ مدت‌ زمانی‌ نسبتا طولانی‌ با مجله‌ گل‌ آقا همکاری‌ نمود. از استاد ابوالقاسم‌ حالت‌ آثار ادبی‌ و فرهنگی‌ فراوانی‌ در زمینه‌های‌ طنز، شعر وادبیات‌ و ترجمه‌ باقی‌ مانده‌ است‌. استاد حالت‌ در سال‌ 1371 براثر سکته‌ قلبی‌ درگذشت‌.

کتاب های نویسنده
همیشه استاد

سید عمادالدین قریشی