ورود
محمد خسروی راد

زندگینامه محمدخسروی راد در سال 1349 در مشهد متولد شد. خسروی راد از سال 72 تا 74 مسئول امور شهرستانهای حوزه هنری کشور بوده است.این نویسنده جوان در سال 88 مدیر تولید و محتوا و جانشین مدیر مسئول انتشارات عیدگاه و همچنین سرپرست روزنامه ایران در استان خراسان رضوی نیز بوده است.و همچنین در سالهای 73 تا 88 در بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی فعالیت های فرهنگی بسیاری انجام داده است.

کتاب های نویسنده