ورود
اصغر معاذی مهربانی

زندگینامه اصغر معاذی‎مهربانی پانزدهم مرداد ماه 1354 در آذربایجان متولد شد. او کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی به پایان رساند. مهربانی هم اکنون به تدریس در دبیرستان و مراکز پیش دانشگاهی مشغول است.

کتاب های نویسنده
بادبادک های دیار مادری

اصغر معاذی مهربانی