ورود
فرانک جمشیدی

زندگینامه فرانک جمشیدی در بیست و پنجم آبان ماه 1346 متولد شده است. جمشیدی تحصیلات کارشناسی خود را در دو رشته ادبیات و روان‎شناسی به پایان رسانده است. او فارغ‎التحصیل کارشناسی‎ارشد رشته جامعه‎شناسی از دانشگاه الزهرا است. جمشیدی هم اکنون پژوهشگر ارشد حوزه هنری است.

کتاب های نویسنده
یاد مانا

علیرضا کمری

دیدگاه (پنج گفتار در باب تاریخ فرهنگی)

علی رجبلو - فرانک جمشیدی