ورود
جعفر کاظمی

زندگینامه
جعفر کاظمی متولد 1350 است. او که علاقه بسیاری به‌ نوشتن داشت این فرصت را پیدا نکرده بود تا زمانی که در سال 1368 با رحیم مخدومی آشنا شد و تحت تاثیر نوشته‌های او قرار گرفت و دست به قلم شد. مطالعه کتاب‌های فردا پسرم بر می‌گردد، جنگمردان درد و جنگ پابرهنه‌ها وی را به نوشتن ترغیب کرد که حاصلش چند کتاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس شده است.

کتاب های نویسنده
نیمکت‏ هاى سوخته - جلد دوم

جعفر کاظمى

نیمکت های سوخته - جلد اول

جعفر کاظمی