ورود
عباس میرزایی

زندگینامه عباس میرزایی به عنوان فعال‌ترین نویسنده دفاع مقدس استان کرمان شناخته می‌شود و از او تاکنون 22 عنوان کتاب به چاپ رسیده است. 

کتاب های نویسنده
نبرد کرخه کور

نبردهای پیروز