ورود
حجت رسولی

زندگینامه حجت رسولی، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی است. او دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات عربی، در دانشگاه تهران به پایان رسانده است. رسولی هم‎اکنون به تدریس دروس زبان و ادبیات عرب در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول است. او به مدت 2 سال در دانشگاه مطالعات بین‏المللی شانگ‎های چین تدریس کرده و راهنمایی پایان‏نامه‏ های دانشجویان را برعهده دارد.

کتاب های نویسنده
ناجی العلی