ورود
حسن حسینی ارسنجانی

زندگینامه حسن حسینی ارسنجانی در سال 1332 خورشیدی در ارسنجان دیده به جهان گشود. استاد حسینی نویسنده‎ای توانا، خطاط و نقاش خوش ذوق دیار فارس است. چهارساله بود که پدر دوطرف نوک مدادی را به روش قلم نی تراشید، الفبایی برایش نوشت و از او خواست تا از روی آن تمرین کند. او که به دقت به حرکت دست هایش نگاه کرده بود. اولین موفقیت زندگی‎اش را رقم زد. در کودکی پدر خویش را از دست داد و بار سنگین زندگی به دوش مادر افتاد. از آن پس مادر، خاله ، بی بی و پیرزنی که دختر دائی پدر بود و عمه صدایش می‎کردند؛ برای این که غم از دست دادن پدر را فراموش کند، تا دیر وقت برای حسن قصه می‎گفتند. به این طریق سید حسن عاشق قصه شد. در سوابق کاری استاد حسینی عضویت انجمن اهل قلم خانه کتاب، عضویت هیئت تحریریه و نویسنده فصلنامه پیام ارسنجان، تدریس دروسی نظیر قصه گویی و نمایش خلاق، سرودهای خاص و بازی‎

کتاب های نویسنده
مبصر کلاس هشتم

سبدحسن حسینی ارسنجانی

چفیه های زخمی

سید حسن حسینی ارسنجانی