ورود
محمود دست پیش

زندگینامه محمود دست پیش متخلص به واله متولد ۱۳۱۳ درشهر باکو از خانواده‌ای اردبیلی متولد گردید. درسال ۱۳۱۷ به همراه خانواده‎اش به زادگاهشان اردبیل مهاجرت نمودند. پس از مدتی جهت تدریس درمدارس تهران به آن شهر مهاجرت نمود.

کتاب های نویسنده
گل ائشیت نئی دن

فولکلور آذربایجان

محمود دست پیش