ورود
گیورگی ساندور

زندگینامه گئورگی ساندور پیانیست و نویسنده اهل مجارستان است. او در سال 1912 متولد شد و در سال 2005 درگذشت. او در سال 1996 از دانشگاه نیویورک دکترای افتخاری دریافت کرد.

کتاب های نویسنده
فن نواختن پیانو

گیورگی ساندور/بهزاد تاه باززاده/کمال پورتراب