ورود
مرتضی نوربخش

زندگینامه مرتضی نوربخش در چهارم اردیبهشت ماه 1342 در لنگرود به دنیا آمد. دوران کودکی و تحصیلات را در همان جا گذراند و در سال 1359 دیپلم گرفت. رویکرد او به شعر به دوران نوجوانی بازمی گردد که هم زمان با شروع جنگ تحمیلی است. شعرهای «نوربخش» تا کنون به صورت پراکنده در اکثر نشریات و جنگ‎ها و مجموعه شعرهای گردآوری شده ویژه دفاع مقدس، انتشار یافته است. وی از سال 1365 در کرج اقامت داشت و دبیر آموزش و پرورش آن جاست. او از آغاز فعالیت خود تا این زمان، در بسیاری از همایش‎های شعر دفاع مقدس و شب‎های شعر و مقامت حضور داشته است.

کتاب های نویسنده
بارش خورشید

مرتضی نوربخش

زندگی واژه‌ ها - جلد دوم

مرتضی نوربخش

شوخی جوهر

هزار گوهر

خواب غزالان

مرتضی نوربخش

به مقصد چشم های تو

زندگی واژه ها جلد اول

در کوچه های غزل

قیمت عشق

مرتضی نوربخش