ورود
حسین روحانی صدر

زندگینامه حسین روحانی صدر حسین روحانی صدر، نویسنده است و می‎گوید تاریخ شفاهی ضبط وقایع برای نسل آینده است که متاسفانه ما به این نکته توجه نداریم و تنها کار خود را منحصر به بیان خاطرات و ذکر خیر افراد کرده‌ایم. مهم‌ترین وظیفه تاریخ شفاهی بیان نانوشته‌ها است. 

کتاب های نویسنده
سفیر 7 هزار روزه

حسین روحانی صدر