ورود
مریم احدپور

مریم احدپور
متولد 1358 اردبیل. از سال 1376 فعالیت خود را در زمینه داستان کوتاه و خاطره نویسی آغاز کرد و در چندین جشنواره کشوری و استانی هم برگزیده شده است.

کتاب های نویسنده
ساعت 1:25َشب به وقت بغداد

اسماعیل امامی‌ و‌ مریم احدپور