ورود
اسماعیل امامی

اسماعیل امامی متولد 1362 اردبیل. از سال 1380 فعالیت خود را در زمینه سرودن شعر و داستان کوتاه و خاطره‌نویسی شروع کرد و در چندین جشنواره کشوری و استانی هم برگزیده شده است.

کتاب های نویسنده
ساعت 1:25َشب به وقت بغداد

اسماعیل امامی‌ و‌ مریم احدپور