ورود
شکوفه آروین

زندگینامه شکوفه اروزین متولد 1363 از تهران است. او نویسنده است و تحصیلات کارشناسی خود را از رشته مهندسی معماری در دانشگاه شهید بهشتی گذردانده است و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دارد و او دانشجوی دکترای پژوهش هنر را در دانشگاه الزهرا می گذراند. 

کتاب های نویسنده
زمان که بگذرد