ورود
محمد باقر مقدسی

زندگینامه زندگی نامه محمدباقر مقدسی از زبان خودش: اینجانب محمد باقر مقدسی فرزند حاجی علی تبعه پاکستان در سال 1967 م در کشور پاکستان در منطقه ‏یلستان در هلال آباد متولد شدم و در سال 1985م سند دیپلم را گرفتم و در سال 1986 م در مدرسه دینیه به ‏شوق پدرم شروع به تحصیل علوم دینیه را در محدیه که واقع در یلستان در مهدی آباد می باشد کردم و در ‏مدت 1 سال از جامع المقدمات تا شرح لمعه ج 1 را تکمیل نمودم و در سال 1987 در اسلام آباد در جامعه ‏اهلبیت وارد شدم و حدود 1 سال آنجا مشغول تحصیل علوم دینی بودم. در سال 1988 م در امتحان ‏پذیرش بین المللی برای وارد شدن در حوزه علمیه قم شرکت کردم و الحمدلله در امتحانات قبول شدم و ‏در سال 1988 م مصادف با سال 1367 ش وارد حوزه علمیه قم شدم. از سال 1367 ش تا 1373 ش سطحیات ‏را تکمیل نموده ام و از سال 1374 تا به حال در درس آیات عظام حضرات آیت الله وحید دام عزه و آیت ‏الله فاضل لنکرانی و آیت الله جوادی آملی و آیت الله جواد تبریزی و حضرت آیت الله علوی گرگانی ‏توفیق شرکت داشتم و علاوه بر دروس حوزوی در موسسه امام خمینی(ره) در دوره مقدماتی 5 سال شرکت ‏کردم از گروه لازم بودم و سه سال در فقه و اصول در موسسه بقیه الله شرکت کردم. چهار سال به خارج از ‏کشور برای تدریس در مدارس زیر در کشور پاکستان اعزام شدم.

کتاب های نویسنده
روشنگری در مجالس حسینی