ورود
رحیم مسلمانیان قبادیانى

زندگینامه پروفسور رحیم مسلمانیان قبادیانی متولد 1936 در قبادیان ادیب و محقق برجسته ادبیات معاصر فارسی اهل کشور تاجیکستان بود. وی در پی جنگ داخلی تاجیکستان، در سال ۱۹۹۴ به ایران مهاجرت کرد و تا سال ۲۰۰۸ در آن جا به سر برد تا اینکه فرزندانش او را به دوشنبه( تاجیکستان) بازگرداندند. رحیم مسلمانیان به مدت یازده سال از بیماری آلزایمر رنج می برد، سرانجام ۳ ژوییه سال ۲۰۱۶ در شهر دوشنبه درگذشت.

کتاب های نویسنده