ورود
فرزان سجودی

زندگینامه فرزان سجودی (متولد ۱۳۴۰، گلپایگان) زبان‌شناس و نشانه‌شناس ایرانی، دانشیار گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران، رئیس سابق گروه نشانه‌شناسی هنر (تا ۱۳۸۷) در فرهنگستان هنر و عضو حلقه نشانه‌شناسی تهران است. دکترای زبان‌شناسی و کارشناسی ارشد زبان‌شناسی و کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی دارد.

کتاب های نویسنده
ابر ساخت‏گرایى

نوشته : ریچارد هارلند/ ترجمه‏ فرزان سجودى

ساخت‏گرایى، پسا ساخت‏گرایى و مطالعات ادبى

نظریه در تئاتر

مارک فورتیر، فرزان سجودی، نریمان افشاری