سبد خرید شما خالی است!

برای خرید از طریق صفحه فروشگاه اقدام کنید.

حمید قزوینی

حمید قزوینی

بیوگرافی:

حمیدرضا قزوینی متولد 1356 روزنامه نگار، محقق و نویسنده تاریخ شفاهی است. از وی کتاب خاطرات محمدرضا حافظ نیا در سوره مهر منتشر شده است.

کتاب های این نویسنده