ورود
مجتبی جعفری

زندگینامه سرهنگ «مجتبی جعفری» متولد ۱۳۳۹ است. در سال ۱۳۵۸ وارد دانشگاه افسری ارتش شد. از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۷ به طور مستمر در جبهه های جنگ تحمیلی حاضر بود. در حوادث سال آخر دفاع مقدس به اسارت دشمن درآمد و در اردوگاه تکریت ۹ دوران سخت را اسارت را بسر برد و سال ۶۹

کتاب های نویسنده
جهنم تکریت

مجتبی جعفری