ورود
منصور انوری

منصور انوری متولد 1334 توابع نیشابور، نویسندگی را ابتدا با داستان کوتاه ( بی بی سی ) در سال 1364 آغاز و ادامه آن مجموعه داستانی مصافحه با ارواح ( انتشارت نیستان )، 2- جاده جنگ ( مجموعه 12جلدی ). 3- از عشقاباد تا عشق آباد ( 2 جلدی ) ( جاده جنگ و از عشقاباد تا عشق آباد را سوره مهر چاپ و حوزه هنری حمایت کرده است ). 4- کتاب بر فراز آشیانه عنقا- درباره شهید کاوه - که 3 جلد آن نگارش یافته و 2 جلد آن چاپ شده است ( بنیاد حفظ آثار و انتشارات صریر پشتیبانی و چاپ کرده اند . 5- قربانگاه عشق ( بیوگرافی شهدای خراسان ) جوایز و رتبه های منصور انوری : جاده جنگ برنده : 1- کتاب فصل 2- قلم زرین 3- کتاب سال 4- جایزه یکصد و ده سکه ای جلال آل احمد شده است . همینطور کتاب [ از عشقاباد تا عشق آباد ] برنده دوم رمان انقلاب [جایزه هفت میلیونی] و نیز در بخش شایسته چاپ‌های آستان قدس رضوی (ع) رتبه نخست را کسب کرده است.

  • جوایز و رتبه های منصور انوری : جاده جنگ برنده : 1- کتاب فصل 2- قلم زرین 3- کتاب سال 4- جایزه یکصد و ده سکه ای جلال آل احمد شده است . همینطور کتاب [ از عشقاباد تا عشق آباد ] برنده دوم رمان انقلاب [جایزه هفت میلیونی] و نیز در بخش شایسته چاپ‌های آستان قدس رضوی (ع) رتبه نخست را کسب کرده است.

کتاب های نویسنده
جاده جنگ - جلد دوم

منصور انوری

جاده جنگ - جلد اول

منصور انوری

جاده جنگ جلد یازدهم

جاده جنگ جلد دوازدهم

منصور انوری

از عشقاباد تا عشق آباد جلددوم

منصور انوری

جاده جنگ - جلد چهارم

منصور انوری

جاده جنگ - جلد پنجم

منصور انوری

جاده جنگ جلد دهم

جاده جنگ جلد ششم

جاده جنگ جلد نهم

منصور انوری

جاده جنگ جلد هشتم

منصور انوری

جاده جنگ جلد هفتم