ورود
اردشیر صالح پور

اردشیر صالح پور نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر متولد سال 1336 است .

کتاب های نویسنده
پیشخوانی در تعزیه