ورود
محمد رفیع ضیایی

محمد رفیع ضیایی متولد سال 1327 در لارستان بود و در سال 1395 در تهران درگذشت جوایز: جایزه ویژه سی ویکمین مسابقه اسکوپیه سال ۱۹۹۹ مدال برنز و دیپلم افتخار جایزه شهر تولینتیو سال جایزه دوم شانزدهمین مسابقه اولنس بلژیک سال ۲۰۰۴۲۰۰۳

  • جایزه ویژه سی ویکمین مسابقه اسکوپیه سال ۱۹۹۹ مدال برنز و دیپلم افتخار جایزه شهر تولینتیو سال جایزه دوم شانزدهمین مسابقه اولنس بلژیک سال ۲۰۰۴۲۰۰۳

کتاب های نویسنده
پرونده کاریکاتور - جلد دوم

محمد رفیع ضیایی

پرونده کاریکاتور - جلد اول