ورود
سیده اعظم حسینی

سیده اعظم حسینی نویسندۀ برگزیدۀ دفاع مقدس در 20 آذر 1351 در تهران به دنیا آمد. او دارای لیسانس فقه و مبانی حقوق از دانشگاه تهران است و از سال 1372 تا 1380 به عنوان دبیر و معاون فرهنگی دبیرستان‌های شهر تهران مشغول به کار بوده و از سال 1381 تاکنون مسئول واحد زنان دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی را عهده دار است. او طی سال‌ها فعالیت و کارشناسی مستمر خاطرات زنان دفتر ادبیات و هنر مقاومت، مصاحبه‌های متعددی به صورت صوتی، تصویری و مکتوب در حوزه خاطره نویسی جنگ به انجام رسانده است.

کتاب های نویسنده
پاییز 59

رقیه میرابوالقاسمی

کتاب دا

سیده اعظم حسینی