ورود
محمود مهدوی

محمود مهدوی متولد سال 1351 و نویسنده توانا اهل اردبیل است . مهدوی سابقه 8 سال تدریس داستان در حوزه هنری اردبیل را دارد .

کتاب های نویسنده
بی‌بی آواز خوان من

ماکرم اَیلیسی،محمود مهدوی

برادر خوانده (داستان)

ترکش ها گرایم را گرفتند

محمود مهدوی