ورود
عبدالرحمن اونق

زندگینامه   عبدالرحمن اونق متولد 1338 در ترکمن صحرا است. او کاردانی زبان عربی دارد و سابقه دبیری آموزش و پرورش را نیز دارد.

کتاب های نویسنده