ورود
وجیهه علی اکبری سامانی

وجیهه علی اکبری سامانی متولد ۱۳۵۵/ تهران لیسانس زبان و ادبیات فارسی
کارشناس واحد ادبیات داستانی بنیاد حفظ آثار/ از سال ۹۰ تاکنون
داور جشنواره ادبی یوسف
داور جشنواره ادبی قلم زرین
سه دوره داور جشنواره سراسری داستان بسیج دانشجویی
کارشناس آثار مشاهیر انجمن قلم
کارشناس داستان واحد اقتباس ادبی سیما فیلم، به مدت سه سال
عضو هیأت تحریریه مجله سروش نوجوان و دبیر بخش مجله در مجله، به مدت سه سال
عضو هیأت تحریریه مجله آشنا و دبیر بخش جوانه، به مدت دو سال
ثبت دو طرح و سه ایده تله فیلم داستانی در بانک ایده سیما فیلم
نگارش متن مستند سه قسمتی بزرگداشت علامه دوانی، پخش شده از شبکه اول سیما
همکاری با نشریات و سایت های ادبی مختلف در زمینه نقد و معرفی آثار ادبی و داستانی ایران و جهان رتبه ها و جوایز وجیهه علی اکبری سامانی
کسب رتبه اول بخش ادبی سیزدهمین جشنواره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی
برگزیده جشنواره شهید غنی پور
برگزیده جشنواره داستان کوتاه انتشارات علمی و فرهنگی
تقدیر شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کسب رتبه اول جشنواره سراسری نماز و نیایش
برگزیده همایش زنان نویسنده ادبیات ایثار و شهادت نشر شاهد
برگزیده مسابقه سراسری دفتر هنر و ادبیات ایثار
* ترجمه دو داستان این نویسنده به زبان های سانسکریت و روسی

  • کسب رتبه اول بخش ادبی سیزدهمین جشنواره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی برگزیده جشنواره شهید غنی پور برگزیده جشنواره

کتاب های نویسنده