ورود
رضا مهدی زاده

مهندس رضا مهدی‌زاده متولد 1357، فارغ التحصیل کارشناس طراحی صحنه از دانشگاه هنر تهران، کارشناس ارشد کارگردانی نمایش از دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس ارشد مهندسی معماری از دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران و مدیر گروه کارشناسی ارشد کارگردانی پردیس دانشگاه هنر تهران است. مهدی‌زاده ترجمه کتاب‌های "آشنایی با صنایع صحنه" و "هندسه صحنه؛ ماهیت طراحی صحنه چیست" و نگارش مقاله‌های "اندیشه استعاری در طراحی صحنه"، "در فضا و مکان دراماتیک" و "ماهیت عملکرد فضا در طراحی صحنه با تاکید بر شیوه کنشگر" را به انجام رسانیده‌است، همچنین عضو انجمن طراحان صحنه و لباس خانه سینمای ایران، انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران می باشد.

کتاب های نویسنده
آشنایی با صنایع صحنه

دانیل‌ای. یونیزی، ترجمه: رضا مهدی‌زاده و امیر هاشمی‌مهر