سبد خرید شما خالی است!

برای خرید از طریق صفحه فروشگاه اقدام کنید.

رضا مهدی زاده

رضا مهدی زاده

بیوگرافی:

مهندس رضا مهدی‌زاده متولد 1357، فارغ التحصیل کارشناس طراحی صحنه از دانشگاه هنر تهران، کارشناس ارشد کارگردانی نمایش از دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس ارشد مهندسی معماری از دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران و مدیر گروه کارشناسی ارشد کارگردانی پردیس دانشگاه هنر تهران است. مهدی‌زاده ترجمه کتاب‌های "آشنایی با صنایع صحنه" و "هندسه صحنه؛ ماهیت طراحی صحنه چیست" و نگارش مقاله‌های "اندیشه استعاری در طراحی صحنه"، "در فضا و مکان دراماتیک" و "ماهیت عملکرد فضا در طراحی صحنه با تاکید بر شیوه کنشگر" را به انجام رسانیده‌است، همچنین عضو انجمن طراحان صحنه و لباس خانه سینمای ایران، انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران می باشد.

کتاب های این نویسنده