ورود
سارا جلوداریان

سارا جلوداریان متولد سال 1354 است نخستین مجموعه شعر سارا جلوداریان به نام "خاطرات مشترک " برگزیده جشنواره خوارزمی سال 1386 شد علاوه بر این همین مجموعه نامزد دریافت جایزه از جشنواره شعر فجر شد.

  • نخستین مجموعه شعر سارا جلوداریان به نام "خاطرات مشترک " برگزیده جشنواره خوارزمی سال 1386 شد علاوه بر این همین مجموعه نامزد دریافت جایزه از جشنواره شعر فجر شد.

کتاب های نویسنده