ورود
محمدابراهیم جناتی

زندگینامه وی متولد سال ١٣١١ در روستای تاش از توابع شاهرود است. محمدابراهیم جناتی، از روحانیون ومراجع تقلید شیعه می‌باشد. از وی به عنوان روشنفکرترین مرجع تقلید جهان اسلام وامام موسی صدرنوین درفقه نام برده می شود. در شش سالگی به فراگیری قرآن مجید و ادبیات فارسی پرداخت و در یازده سالگی وارد مدرسه علمیه شاهرود شد. در مدت چهار سال موفق به اتمام مقدمات و مقداری از سطح عالی شد. هنوز هیجده بهار از عمرش نگذشته بود که سطوح عالیه فقه و اصول را به ضمیمه منظومه سبزواری به پایان رساند و به منظور گذراندن مراحل بعدی به مشهد هجرت کرد. پس از مدتی به قم رفت و با شرکت در درس خارج فقه سید حسین بروجردی و خارج اصول روح‌الله خمینی به تحصیل ادامه داد. سپس به نجف مهاجرت کرد و بیست و پنج سال در آنجا ماند و از درس اساتیدی چون سید محمود حسینی‌شاهرودی، سید محسن حکیم، سید عبدالهادی شیرازی، حسین حلی، میرزا باقر زنجانی و سید ابوالقاسم خویی استفاده کرد. به موازات تحصیل، به تدریس رسائل و شرح لمعه و نیز تألیف روی آورد. یازده سال در جامعة النجف کتاب‌های سطح عالی حوزه (رسائل، مکاسب و کفایه) را تدریس کرد. در سال ١٣٥٨ با مراجعت به ایران و اقامت در شهر قم، همچنان کار تدریس و تألیف کتب و مقالات علمی را پی گرفت. وی نخستین شخصیت علمی است که فقه، اصول، علوم حدیث و علوم قرآن را در حوزه علمیه قم به صورت تطبیقی، از دیدگاه بیست و دو مذهب از یکصد و سی و هشت مذهب فقهی که در تاریخ فقه اسلامی وجود دارند، تدریس کرده‌است.