ورود
سید محمد عباس زادگان

زندگینامه آقای سید محمد عباس زادگان دارای درجه دکترا در رشته مدیریت و از استادان با سابقه دانشگاه می باشد که تألیفات متعددی در این رشته دارد و مقالات و سخنرانی های فراوانی در سمینارها و کنفرانس های علمی در داخل و خارج کشور ارائه کرده است. وی همچنین در سمت هایی در بنیاد مستضعفان و گمرک ایران داشت و قبل از مأموریتش در بیمه ایران، معاون سازمان گمرک ایران

کتاب های نویسنده