ورود
رضا رسولی

زندگینامه رسولی، نویسنده این کتاب از اعضای هیات مدیره انجمن قلم ایرانیان است و در جشنواره‌های ادبی مختلف به‌ عنوان داور و دبیر حضور داشته است.

کتاب های نویسنده