ورود
حمید قبادی

زندگینامه او در مهرماه 1341 در کوهدشت لرستان متولد شد. وی از زمان تشکیل سپاه پاسداران وارد این نهاد انقلابی شده است و یکی از سرداران سپاه کوهدشت لرستان بوده است. همچنین در زمینة داستان‌نویسی با دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری تهران همکاری داشته است.

کتاب های نویسنده
هم مرز با آتش

حمیدقبادی