ورود
محسن سلیمانی

محسن سلیمانی:
متولد 1338 و متوفي 1396، نويسنده و رايزن فرهنگي ايران
کتاب های نویسنده:
عید دیدنی و داستان های دیگر
بیست و هشت اشتباه نویسندگان
جادوی زاویه دید (مجموعه کتاب های آموزش نویسندگی 6)
طرح و ساختار رمان (مجموعه کتاب های آموزش نویسندگی 5)
درسهایی درباره داستان نویسی
تأملى دیگر در باب داستان
اسرار و ابزار طنز نویسی
از روی دست رمان نویس
عید پاک
عابر پیاده
رمان چیست؟
چگونه زندگی‌نامه بنویسیم؟

کتاب های نویسنده
درسهایی درباره داستان نویسی

نوشته : لئونارد بیشاپ / ترجمه : محسن سلیمانی

تأملى دیگر در باب داستان

چگونه زندگی‌نامه بنویسیم؟

برایان د. آزبورن/ریچارد سایر/محسن سلیمانی

رمان چیست؟

محسن سلیمانی

عابر پیاده

عید پاک

تولستوی و دیگران

اسرار و ابزار طنز نویسی

بیست و هشت اشتباه نویسندگان

عید دیدنی و داستان های دیگر

محسن سلیمانی

از روی دست رمان نویس

ادوارد مورگان فورستر،ویلیام فاکنر،ارنست همینگوی،آلدس هاکسلی،ژرژ سیمنون

طرح و ساختار رمان (مجموعه کتاب های آموزش نویسندگی 5)

جادوی زاویه دید (مجموعه کتاب های آموزش نویسندگی 6)