ورود
مهدی میرکیایی

مهدی میرکیایی:
متولد۱۳۵۲ نويسنده، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
کتاب های نویسنده:
راهپیمایی اشک ها
صلیب خونین
گرگ ها با چشم باز می خوابند
شکار انسان
سفر به آن سوی دریاها
پنج رئیس کوتوله

کتاب های نویسنده
پنج رئیس کوتوله

راهپیمایی اشک ها

صلیب خونین

گرگ ها با چشم باز می خوابند

شکار انسان

سفر به آن سوی دریاها

ملکه تهی دست

مهدی میرکیایی

گنج های کلات

مهدی میرکیایی

افطار در کلیسا

مهدی میرکیایی

سفر الماس

مهدی میرکیایی