ورود
محمدرضا سرشار

محمدرضا سرشار
متولد 1332، نويسنده و استاد دانشگاه تهران1352
کتاب های نویسنده
گنجشک و پنبه دانه
صمد بهرنگی آن گونه که بود
همه گفتند مرگ بر شاه
نوشته روی دیوار
پای تخته سیاه - داستان های انقلاب 2
مثل روزهای زندگی
خروسک و پادشاه
تنبیه کاری
کشاورز پیر و خرس قهوه ای
دم پیشی
ببارد باران،نبارد باران
طنابی از آتش (داستان سوره لهب (مسد))
امام می آمد (داستان های انقلاب 7)
خواب های خوش نوجوانی
به دنبال پدر (داستان های انقلاب )
شهری که مردم آن با زانو راه می رفتند
خرگوش ها
شب گرفتن ماه
غریبه ها
عکس انتخاباتی با کت دکتر احمدی نژاد
آنک آن یتیم نظر کرده
صدای تیر در گردنه
دوستی پر دردسر
دره گل سرخ
جاسوس
جنگ و صلح
جایزه
تشنه دیدار
پیش از آنکه سرها بیفتد
اگر بابا بمیرد
گربه ‏اى که مى‏ خواست خانگى شود
نردبان جهان
سه شنبه های دوست داشتنی
سگ خوب قصه ما
سفر به جنوب
قصه پر غصه ما
ما برگزیدگان
قصه های ببر
غیر از خدا هیچ ‌کس نبود
That Which That Orphan Saw
مهاجر کوچک
آنجا که خانه‌ام نیست
اصیل آباد
هستم اگر می‌روم

کتاب های نویسنده
سفر به جنوب

محمد رضا سرشار(رضا رهگذر)

ما برگزیدگان

محمدرضا سرشار

سه شنبه های دوست داشتنی

محمد رضا سرشار

پیش از آنکه سرها بیفتد

محمد رضا سرشار

تشنه دیدار

رضا رهگذر

عکس انتخاباتی با کت دکتر احمدی نژاد

شب گرفتن ماه

طنابی از آتش (داستان سوره لهب (مسد))

محمدرضا سرشار

خرگوش ها

محمدرضا سرشار

صدای تیر در گردنه

قصه پر غصه ما

محمد رضا سرشار(رضا رهگذر)

قصه های ببر

لیلا مجومدار،محمد رضا سرشار

گربه ‏اى که مى‏ خواست خانگى شود

جین تایر / ترجمه: رضا رهگذر

هستم اگر می‌روم

نردبان جهان

محمدرضا سرشار

اگر بابا بمیرد

محمد رضا سرشار(رضا رهگذر)

صمد بهرنگی آن گونه که بود

گنجشک و پنبه دانه

محمدرضا سرشار

خروسک و پادشاه

محمدرضا سرشار

کشاورز پیر و خرس قهوه ای

محمدرضا سرشار

دم پیشی

محمدرضا سرشار

ببارد باران،نبارد باران

محمدرضا سرشار

امام می آمد (داستان های انقلاب 7)

محمدرضا سرشار

آنجا که خانه‌ام نیست

به دنبال پدر (داستان های انقلاب )

محمدرضا سرشار

پای تخته سیاه - داستان های انقلاب 2

محمدرضا سرشار

تنبیه کاری

محمدرضا سرشار

جایزه

محمد رضا سرشار(رضا رهگذر)

خواب های خوش نوجوانی

محمدرضا سرشار

سگ خوب قصه ما

محمد رضا سرشار(رضا رهگذر)

غیر از خدا هیچ ‌کس نبود

محمدرضا سرشار

نوشته روی دیوار

محمدرضا سرشار

همه گفتند مرگ بر شاه

آنک آن یتیم نظر کرده

دره گل سرخ

آسترید لیندگرن- عزیزالله قوط اسلو- محمدرضا سرشار

اتمام موجودی انبار
غریبه ها

اتمام موجودی انبار
شهری که مردم آن با زانو راه می رفتند

مهاجر کوچک

محمدرضا سرشار

مثل روزهای زندگی