ورود
سمیرا اصلان پور

سال 1343 در تهران متولد شد.تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی به اتمام رساند. فعالیتهای فرهنگی او شامل:همکاری با نشریات متعدد ، دبیر سرویس هنری مجله سوره نوجوانان ، چند دوره داوری کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن قلم ایران ، عضو هیئت منصفه مطبوعات ، عضو شورای سردبیری مجله ادبیات داستانی از شماره ٦٩تا ٦٨، دبیر اولین دوره جشنواره قلم زرین می باشد،در حال حاضر نیزمسئول صفحه ادب و هنر روزنامه کیهان است. از میان آثار او کتاب "چشم جبهه ها"در سومین دورۀ انتخاب کتاب دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفت. 

کتاب های نویسنده
گذر از خارزار

سمیرا اصلان پور