ورود
وارطان ساهاکیان

زندگینامه واراطان ساهاکیان در سال 1336 در شاهرود متولد شد و تا 15 سالگی ساکن همین شهر بود. او از 15 سالگی تاکنون در تهران سکونت دارد. واراطان دارای مدرک معادل دکترای عمومی از دانشگاه هنر و به ‌عنوان مدرس در هنرستان و دانشگاه هنر مشغول تدریس است.

کتاب های نویسنده
هارمونی کاربردی

وارطان ساهاکیان