ورود
غلامرضا آبروی

زندگینامه او در سال 1338 در شهر آبادان متولد شد و تحصیل خود را تا پایان دوره راهنمایی ادامه داد. هنگام جنگ به شهرستان قم مهاجرت کرد و اکنون نیز در همان شهر ساکن است. او علاوه بر همکاری با مجله سلام بچه‌ها کلاسهای نقد و داستان‌نویسی نیز داشته است. از میان آثار او مجموعه شعر حرفهای ناتمام در سال 75 و رمان تاریخی شمشیرهای شکسته، مقاله نقد داستان و ترجمه و نقد کتاب جیرجیرک در میدان تایمز هر سه در سال 77 توسط کانون فکری برگزیده شده‌اند و کتاب مجموعه دیدار آشنا نیز برگزیده کتاب سال 81 سلام بچه‌ها شده است.

کتاب های نویسنده