ورود
امجد ویسی

امجد ویسی متولد سال 1355 در سنندج و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب است.
از جمله سوابق کاری امجد ویسی می توان
همکاری با حوزه هنری استان کردستان به مدت 6 سال
مسئول انجمن های ادبی مختلف در سطح شهرستان سنندج را نام برد.

کتاب های نویسنده