ورود
رحیم زریان

رحیم علی زریان در اسفند سال 1330 در یکی از روستاهای لنگرود زندگی را آغاز کرد از سال 1361 به جریان رود زلال شعر انقلاب پیوست و در حوزه هنری تهران با بزرگان شعر معاصر هم صدا شد . با شاعران بلند آواز و صاحب نام معاصر دکتر سید حسن حسینی و دکتر قیصر امین پور سالیان زیادی هم و همراه بود و بسیار آموخت.
در اول مهرما سال 61 شب شعری را در کانون ابوذر واقع در محله (فلاح) ابوذر منطقه 17 تهران برگزار کرد و به مدت 5 سال کارشناس ادبی کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مسئول امور شعر پیش کسوتان کشور بوده است.

کتاب های نویسنده
خنیاگر خزر