ورود
محمدمهدی تاج لنگرودی

زندگینامه او در سال 1310 در لنگرود متولد شد و تا 15 سالگی در همان شهر ماند و برای ادامه تحصیل مدت یک سال به حوزه علمیه لاهیجان و پس از آن حوزه‌های علمیه شهر قم رفت و اکنون نیز همانجا ساکن است و تحصیلات خود را تا سطح درس خارج ادامه داده است. او پس از انقلاب مدت 6 سال مسئول نوشتن مطالب علم اخلاق در حزب جمهوری بوده و در دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده تکنولوژی فرودگاه مهرآباد تدریس کرده است و 16 سال است که نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی است.

کتاب های نویسنده
از مدینه تا مدینه

محمدمهدی تاج لنگرودی