ورود
رضا اشرف‌زاده

دکتر رضا اشرف زاده در سال 1321 در شهر بم بدنیا آمد ایشان دارای مدرک دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1363 می باشد. وی هم اکنون عضو هیئت علمی و استاد زبان و ادبیات فارسی و قائم مقام و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد می باشد.

کتاب های نویسنده
در دلم جز غزل نمی‌گنجد

دکتر رضا اشرف‌زاده