ورود
لیلا سنچولی

لیلا سنچولی متولد 1362 دارای مدرک کارشناس ارشد معماری است و مجموعه شعر «و سکانس آخر دردهایم» اولین دفتر شعری اوست.

کتاب های نویسنده
و سکانس آخر دردهایم

لیلا سنچولی