ورود
مسعود خدابنده لو

مسعود خدابنده لو؛ ترانه‌سرا خواننده و شاعر کرجی است. وی ترانه سرای برگزیده یازدهمین جشنواره سراسری شعرو داستان جوان سوره است. «عاشق‌ترین آدم معشوق‌ترین حوا» اولین دفتر شعری این ترانه سراست.

کتاب های نویسنده
عاشق‌ترین آدم معشوق ترین حوا

مسعود خدابنده‌لو