ورود
سولماز خواجه وند

سولماز خواجه‌وند در سال 1363 متولد شد. او دانش‌آموخته‌ رشته‌ گرافیک و کارشناس ارشد ادبیات نمایشی است. تا کنون چند کتاب برای کودکان منتشر کرده است.
خط و بی خط، مرغ‌ها و سیل‌ها و یادگار آبا و اجدادی کتاب‌های دیگر این نویسنده هستند.

کتاب های نویسنده
یادگاری آبا و اجدادی (مجموعه شکرستان)

سولماز خواجه وند

مرغ ها و سیل ها (مجموعه شکرستان)

سولماز خواجه وند