ورود
حمید سفیدگر شهانقی

حمید سفیدگر شهانقی متولد 1346 و دارای دکترای فولکلورشناسی .

کتاب های نویسنده
نوازش های کودکان ایران

حمید سفیدگر شهانقی

لالایی های کودکان ایران

حمید سفید گر شهانقی

موسیقی عاشیق های آذربایجان

حمید سفیدگر شهانقی