ورود
علیرضا نوروزی طلب

علیرضا نورورزی طلب استادیار گروه آموزشی نقاشی و مجسمه سازی دانشگاه تهران، متولد سال 1333، دارای درجه دکترای مطالعات عالی نقد هنر، زیبایی شناسی و فلسفه هنر، هنر اسلامی و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس بود. او مقالات و پژوهش‌هایی را در نشریات مختلف به چاپ رساند که از جمله آنها می‌توان به «اصالت متن به مثابه مرجع نقد و تفسیر»، «اصالت زیبایی و انضمامی بودن سوژه در هنر» و «جایگاه هنر اسلامی در جامعه نوین» اشاره کرد. وی در سال 1393 و در سن 60 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

کتاب های نویسنده