ورود
عباس اکبری

زندگینامه عباس اکبری نویسنده فیلمنامه عقاب صحرا است. این کتاب یک‏ روایت تاریخى از دوران صدراسلام است. نویسنده کوشیده با تمرکز بر کشمکش پر حادثه یک کافر (ابن شبیه) و یک مسلمان (ابوبصیر)در یک ماجراى عاشقانه که هدفش پیوند با دخترى تازه مسلمان(کلثوم) است، به اتفاقات تاریخى آن دوره مثل صلح حدیبیه، بعدتازه‏اى ببخشد.

کتاب های نویسنده
عقاب صحرا

عباس اکبری