ورود
فریبا انیسی


فریبا انیسی داستان نویس متولد 1345 است.
انیسی داستان‌های خود را با موضوع انقلاب و تاریخ اسلام نوشته است.
از جمله آثار او: «شب پنجم»، "چقدر حرف نمی‌زند"، "فاتح هشت میز"، "از تبار خورشید"، "خدیجه (س) امین محمد (ع)"،خاطرات "سیمین دخت وحیدی"، "یاوران حرم"، "فاتح هشمیز"، "یاوران ولایت"، "کفش های جامانده در ساحل" و "بابای من ساواکیه" که نامزد دریافت جایزه بخش بزرگسال سومین دوره جشنواره داستان انقلاب در سال 1389 بود.

  • برای کتاب بابای من ساواکیه نامزد دریافت جایزه بخش بزرگسال سومین دوره جشنواره داستان انقلاب در سال 1389

کتاب های نویسنده
شب پنجم

فریبا انیسی